Şirketimiz adına Türkiye Cumhuriyeti  Hudutları içinde kalan tüm Gümrüklere gelen veya gönderilen her türlü kıymetli,kıymetsiz eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü altında İşleme,  Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, Dolaylı Temsil sıfatı ile ön inceleme, eşya kontrolü ve/veya küşat muayene yapılmaksızın ve ihracat yüklemelerimizin yapılmasına nezaret etmeksizin; kendilerine verdiğimiz/verdirdiğimiz gerçekliği ve içerdiği bilgilerin doğruluğuna ait tüm mesuliyeti tarafımıza ait olan ve eşyayı temsil eden Fatura ve ilgili tüm evraklara göre; Gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, Sigorta ettirilmesi, Beyanda bulunulması, Serbest bölge müdürlükleri nezdinde adımıza her türlü işlemleri yapmaya, evrak imzalamaya almaya vermeye eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı tarife,Tarife Bilgisi veya Bağlayıcı Menşe bilgisi talep edilmesi, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği çerçevesinde, gerektiğinde şirketimiz adına uzlaşmaya başvurma,katılma ve karar almaya,tutanak ve metinlerini imzalamaya, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, tüm resmi makamlardan alınacak izinler,talepler ile her türlü gümrük işlemleri için, gümrük idarelerinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, T.C.Ekonomi Bakanlığı,  DTS Grup Başkanlıkları, serbest bölgelerde, ihracatçı ve ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri..

 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız..