İhracatçı Birlikleri Üyelik

ÜYELİK BAŞVURU BELGELERİ

1. Üyelik Başvuru Formları başlığında yer alan, üye olmak istediğiniz İhracatçı Birliğe ait formun, eksiksiz doldurulmuş, firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış hali.

2. Firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Taahhütname. (ihracatçı Birlikleri Sitelerinde Yer Almaktadır)

3. Sicil numarasını gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası Üyelik Belgesi fotokopisi.

4. Vergi Dairesi Vergi Mükellefiyet Yazısı. (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir)

5. Giriş Aidatı

6. İmza Sirküleri Fotokopisi.

7. Ticaret Sicil Gazetesi I. Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler için: Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile unvanı ve ortaklığı gösteren en güncel Ticaret Sicil Gazetesi Örneği II. Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan üzerinde sicil numarası bulunan Faaliyet Belgesi fotokopisi

8. Nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi. (Şahıs firması gerçek kişi tacirler için)

9. Vekaletname ile üyelik yaptırılacak ise, yukarıdaki belgelere ek olarak; vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri 

 

Pdf'i Okumak İçin Tıklayınız:.